דף הבית
צור קשר
אודות
השכרת רכב חשוב לדעת
השכרת רכב טיפים
השכרת רכב לכל היעדים
השכרת רכב נהיגת חורף
השכרת רכב ביטול/החזר
מכתבי תודה
מכתבי תודה
סקי וסנובורד בקיץ
בתי מלון מומלצים
קישורים סקי
קישורים חשובים
קישורים כללי
תמונות חברים גולשים
מסעדות
סקי הדרכה בעברית
סקי/סנובורד DIY
תעודת מדריך סקי
פורום אופנועים
השכרת רכב ביטול/החזר
ביטול השתתפות עצמית כנגד ביטוח החזר השתתפות עצמית.

 

 

הקדמה:

תשלום השתתפות עצמית בזמן תאונה ו או גניבת הרכב קיים בחלק מהיעדים בעולם ( Excess payment ), בחלק מהיעדים ניתן לרכוש ביטוח הנקרא: ביטול השתתפות עצמית, ישנם יעדים שבהם ביטוח ביטול השתתפות עצמית נכלל באופן אוטומט ואינו מוצע כאופציה נפרדת (יעד לדוגמא = איטליה). באותם יעדים שלא ניתן להציע ביטול השתתפות עצמית, מסיבה כזו או אחרת מציעות חברות מסוימות תחליף הנקרא "ביטוח החזר השתתפות עצמית"; פוליסה אשר לה תקרת כיסוי השתתפות העצמית, ראה פרטים בהמשך.

הערות כלליות:

ברוב החברות והיעדים הביטוח לא מכסה בנפרד: שמשות, מראות, רדיו, מרכב תחתון, צמיגים איבוד מסמכי הרכב, איבוד מפתח ולפעמים יש עוד מרכיבים הכי טוב לבדוק בכל חברה לפני סגירה, גם חברות המציעות ביטוח ביטול וגם אלו המציעות ביטוח החזר השתתפות עצמית.

החברות המציעות ביעדים מסוימים ביטוח החזר השתתפות עצמית הן: הרץ ואוטויורופ לישראל בע"מ אך גם להן ביעדים מסוימים יש ביטוח ביטול השתתפות עצמית.

ביטוח ביטול השתתפות עצמית:

מבטל את תשלום ההשתתפות עצמית בזמן תאונה ובזמן גניבת הרכב, אין תשלום השתתפות עצמית לא בזמן תאונה ולא בזמן גניבת הרכב.

 * יש לבדוק האם הביטוח ביטול מלא וחל גם בזמן תאונה וגם בזמן גניבה.

* ברוב החברות והיעדים ביטול השתתפות עצמית ו או החזר השתתפות עצמית אינו מכסה המרכיבים: שמשות, צמיגים, רדיו, מראות, מרכב תחתון, איבוד מפתח וניירת וישנם יעדים בודדים שבהם עוד מרכיבים אינם מכוסים! מומלץ לבדוק בכל יעד ובכל חברה!

* חובה אישור משטרתי על כול אירוע עם הרכב.

  

ביטוח החזר השתתפות עצמית:

בניגוד לביטוח ביטול השתתפות עצמית, הלקוח/ה רוכש פוליסה אשר לה יש תקרת כיסוי הלקוח/ה משלמים את סך ההשתתפות עצמית בחו"ל ובשובם ארצה לאחר העברת המסמכים הרצויים מוחזר הכסף עד 30 ימי עבודה עד גובה תקרת הכיסוי ולכן מומלץ לבדוק גובה ההשתתפות העצמית החלה בחו"ל.

נקודה נוספת חשובה לא ניתן לתבוע יותר מפעם 1 בלבד!!!

דמי ההחזר בחברות אוטויורופ = 2000 $ ובחברת הרץ = 3000 $.

מומלץ מאוד לבדוק גובה ההשתתפות עצמית על מנת לבדוק האם באמת יוחזר מלוא הכסף בחזרה, השתתפות עצמית יכולה להתחיל ב 50$ או יורו ולהסתיים גם במעל 3000 יורו משתנה בין יעדים, חברות ורכבים.

* חובה אישור משטרתי על כול אירוע עם הרכב.

מצורף נספח לשובר המסביר את תנאי הפוליסה:

 

ביטוח החזר נספח לשובר השכרה                                                                                                         

הסכם שכירות הרכב שלך מכסה אמנם שני סוגי ביטוח: CDW ( המכסה את שוכר הרכב במקרה נזק לרכב השכור)  ו- TP ( ביטוח לשוכר במידה והרכב השכור נגנב ).

שני ביטוחים אלה, הכלולים, כאמור, בחוזה שכירת הרכב שלך, כפופים להשתתפויות עצמיות.

השתתפויות עצמיות אלה משתנות ממדינה למדינה, ואפילו מסוג רכב אחד למשנהו, ועלולים להגיע למאות רבות של דולרים/יורו, אשר, אין צורך לומר, לא הובאו בחשבון בעת תכנון נסיעתכם.

פתרון ביעדים שלא ניתן לקבל ביטוח השתתפות עצמית:

כתב שירות

בכתב שירות זה יהיו למינוחים הבאים הפרושים שבצדם.

החברה:

נהג: נהג בעל רישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי, אשר שכר רכב מחברת ההשכרה בחו"ל.

ביטוח אוטומטי: ביטוח CDW ( נזק תאונתי לרכב השכור ) ו- TP ( ביטוח גניבת הרכב השכור ) הנכללים בהסכם ההשכרה בין הנהג לחברת ההשכרה בחו"ל.

חברת ההשכרה: חברת השכרת רכב שהחברה תוכה בינה לבין הנהג והנקובה בחוזה השכרת הרכב.

שובר השכרה: מסמך המפרט את פרטי הזמנת השכרת הרכב בחו"ל, מועד לקיחה והחזרה, מקום לקיחה והחזרה, קבוצת הרכב המוזמן ושם המזמין.

חוזה השכרה: חוזה שנחתם בין הנהג לבין חברת השכרת הרכב בחו"ל.

המבטח: חברת ביטוח (או מגדל או שירביט)

גבול אחריות המבטח:

בחברת אוטויורופ לישראל בע"מ = 2000$ או סכום במטבע מקומי אחר השווה ל- 2000 $. בחברת הרץ = 3000 $ או סכום במטבע מקומי אחר השווה ל – 3000 $

השתתפות עצמית: סכום אותו נדרש לשלם הנהג כחלקו בנזק במקרה של תאונה לרכב השכור או גניבת הרכב השכור,

 בהתאם לחוזה  שנחתם בינו לבין חברת ההשכרה בחו"ל.

  1. כתב שירות זה תקף רק כשהוא מהווה נספח לשובר השכרת הרכב והוא מתייחס לרכב ולתקופת ההשכרה המפורטים שובר ההשכרה ובחוזה ההשכרה.
  2. עפ"י כתב שירות זה, ובכפוף לתשלום פרמיה נוספת כמתחייב, זכאי הנהג, במקרה של גניבת רכב או תאונה לרכב להחזר ההשתתפות העצמית שנדרשה ע"י חברת ההשכרה, אך לא יותר מגבול אחריות המבטח.
  3. ביטוח ההשתתפות העצמית כמפורט בכתב שירות זה מוענק ע"י המבטח, והוא מהווה התקשרות נפרדת שבין הנהג למבטח, התקשרות אשר אינה חלק מחוזה השכירות שייחתם בין הנהג לבין חברת ההשכרה בחו"ל טרם קבלת הרכב.
  4. בכל מקרה בו נדרשת לשלם לחברת ההשכרה מחו"ל סך של השתתפות עצמית, ובכפוף לסייגים הרשומים בסעיף להלן,תהיה זכאי להחזר מלא של ההשתתפות העצמית מהמבטח, ובלבד שסכום ההחזר לא יעלה על גבול אחריות המבטח.

סייגים לאחריות המבטח. המבטח יהיה משוחרר מתשלום החזר דמי ההשתתפות העצמית, גם אם אלה שולמו ע"י הנהג, בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.1 המקרה אירע בתקופות זמן החורגות, בין אם לפני ובין אם אחרי, מתקופת השכירות כפי שהיא רשומה בשובר השכרת הרכב.

6.2 אם מדובר בתאונה לרכב, במקרה והנוהג ברכב לא היה מורשה לנהוג בו בהתאם לאמור בחוזה ההשכרה.

6.3 במקרה של תאונה, היה ונמצא שהנהג נהג תחת השפעת סמים או השפעת אלכוהול מעבר למידה המקובלת במדינה בו הוא נהג.

6.4 השימוש ברכב היה בניגוד לאמור בחוזה ההשכרה עם חברת ההשכרה מחו"ל.

6.5 המקרה נעשה בזדון ע"י הנהג או מי מטעמו.

6.6 המקרה בגינו חויב הנהג בהשתתפות העצמית לא דווח, בהקדם האפשרי לאחר שאירע, לחברת ההשכרה, ואם מתחייב ( במקרה גניבת הרכב, או במקרה תאונה שמעבר לנזק קל לרכב, והכול לפי חוקי המדינה בה אירע המקרה ) גם למשטרה.

6.7 למען הסר ספק מובהר שגניבת הרכב אינה מכוסה, וכפועל יוצא גם כיסוי ההשתתפות העצמית אינו תקף אם הרכב נגנב כפועל יוצא של השארת מפתחות הרכב ברכב.

6.8 מובהר שהכיסוי עפ"י כתב שירות זה אינו כולל פגיעות גוף מכל סוג. ברב המקרים יוצע לנהג ע"י חברת ההשכרה בחו"ל לבטח את עצמו ואת הנוסעים ברכב בביטוח תאונות אישיות, והנהג רשאי, עפ"י שיקול דעתו, להחליט אם לרכוש ביטוח זה או לא.

6.9 מובהר שההשתתפות העצמית, נשוא כתב שירות זה, מתייחסת למקרה של נזק לרכב עקב תאונה או גניבת הרכב, ואולם בפירוש לא גניבת חפצים אישיים או אחרים מהרכב, או מטען מכל סוג.

6.10 הכיסוי עפ"י כתב שירות זה אינו כולל קלקולים ברכב מכל סוג, חשמליים או מכנים, נזק לצמיגים, הוצאות גרירה או הוצאות שחרור הרכב לאחר גרירה, דו"חות של המשטרה או של פקחים מקומיים בגין השימוש ברכב, פסיקה נגד הנהג של בתי משפט מקומיים לגבי השימוש ברכב וכו'.

הארכת תקופת הכיסוי. הארכת תקופת הכיסוי של כתב שירות זה תהיה מקבילה וחופפת לתקופה הנקובה בשובר השכרת הרכב כפי שהופק  ובכפוף לתשלום הפרמיה הנוספת המתחייבת עבור תקופת הארכה.

תביעה עפ"י כתב שירות זה. תביעה עפ"י כתב שירות זה יש להגיש למבטח באמצעות סוכן הביטוח.

 התביעה צריכה לכלול את מירב הפרטים הרלוונטיים למבטח כדי לבחון את זכאות הנהג לפיצוי, ובכלל זה, אך לא רק, דו"ח לגבי מהות האירוע,חוזה שכירות, דוחות מצב הרכב בעת  קבלתו ובעת חזרתו אישור חיוב חברת ההשכרה, דו"ח הנזק, אישור הודעה למשטרה ( במקרה ונדרשה הודעה כזו ), וכל הוכחה אחרת העשויה לסייע לבדיקת האירוע שהביא לתביעה.

במקרה והתביעה הוכחה לשביעות רצון המבטח, מתחייב המבטח לשפות את הנהג בגובה הסכום ששולם ע"י הנהג כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי השער בו חויב כרטיס האשראי שלו ע"י חברת ההשכרה, ובכל מקרה- לא יותר מאשר גבול אחריות המבטח.

 
 
האתר הוקם ומתוחזק ע"י פרסומדיה נטגרופ בניית אתרים
שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה